Pomona

Pomona

Saturday, February 22, 2020
TimeEventDetails
TBDWrestling: Boys Varsity Statevs. Multiple Schools..
 @ Pepsi Centerlocation

State Tournament Day 3

State Tournament Day 3

9:00amTheatre Event
POHS-Auditorium location

Tech Saturday

Tech Saturday

Sunday, February 23, 2020
Monday, February 24, 2020
TimeEventDetails
5:30pm- 9:30pmPAH Event
Pomona High School - Library location

PAH Welcome Reception

PAH Welcome Reception

Tuesday, February 25, 2020
TimeEventDetails
4:30pm- 8:00pmPomona Poms
POHS-Large Commons location

Poms Practice

Poms Practice

6:30pm- 8:30pmConcert
POHS-Auditorium location

Band Concert

Band Concert

Wednesday, February 26, 2020
TimeEventDetails
4:30pm- 8:00pmPomona Poms
POHS-Large Commons location

Poms Practice

Poms Practice

Thursday, February 27, 2020
TimeEventDetails
5:00pm- 8:00pmPomona Poms
POHS-Senior Commons location

Poms Practice

Poms Practice

6:00pm- 8:00pmGirls Basketball
POHS-Large Commons location

End of Season Banquet

End of Season Banquet

6:30pm- 7:30pmConcert
POHS-Auditorium location

Orchestra Concert

Orchestra Concert

Friday, February 28, 2020
TimeEventDetails
8:00pm- 11:00pmAdministration
POHS-Gym, POHS-Large Commons, POHS-Lobby, POHS-Senior Commons location

Color Fusion Dance

Color Fusion Dance